5 พฤษภาคม 2565

CLASS 1 : TOYOTA WAY ตามรอยความสำเร็จในวิถี Toyota Way

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

ผู้บริหาร
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้
“ดีสวัสดิ์” (DEESAWAT)

20 พฤษภาคม 2565

CLASS 2 : BUSINESS SCAN เขตปลอดปัญหา…สแกนธุรกิจ ด้วยหลัก “รู้ เห็น เป็น ใจ”

คุณวุฒิชัย เจริญศุภกุล

ผู้ก่อตั้งบริษัท พลังผัก จำกัด
เจ้าของผลิตภัณฑ์สลัดผักและผลไม้
พร้อมทาน เเบรนด์ Oh! Veggies

2 มิถุนายน 2565

CLASS 3 : KAIZEN แก้ปัญหาด้วยระบบ Kaizen แบบง่ายๆ

ดร.นงนุช อธิพันธุ์อำไพ

ผู้บริหาร บริษัท โอชาฟูดแพ็ค จำกัด

16 มิถุนายน 2565

CLASS 4 : STANDARDIZE ระบบมาตรฐาน สร้างได้ง่ายนิดเดียว

คุณอานนท์ จุมพลอานันท์

กรรมการผู้จัดการของ พญาเย็น แดรี่

30 มิถุนายน 2565

CLASS 5 : JUST IN TIME เพิ่มความสำเร็จให้ธุรกิจ ด้วยระบบ Just in Time

คุณสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ

ผู้ก่อตั้ง เจคิว ปูม้านึ่ง

14 กรกฎาคม 2565

CLASS 6 : JIDOKA ควบคุมคุณภาพด้วยหลัก Jidoka

คุณกันตพงศ์ ธนโชติวรพงศ์

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ More Meat
ผู้พัฒนาโปรตีนจากพืช (Plant base)

22 กรกฎาคม 2565

CLASS 7 : E-COMMERCE เจาะกลยุทธ์เพิ่มทางรอด สร้างยอดขาย โอกาสของ SME ยุคดิจิทัล

คุณวัชระ ทองสุข

ผู้ก่อตั้ง บริษัท บีฟอร์มี จำกัด

คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ

ผู้ร่วมก่อตั้ง My Cloud Fulfillment
ระบบหลังบ้านตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์
ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น