22 กุมภาพันธ์ 2566

CLASS 1 : ธุรกิจโตอย่างไร ให้ทะยานไปได้ไกล เรียนรู้วิธีสร้างกลยุทธ์ คิดแบบ Startup ทำแบบ SMEs

คุณพิชเยนทร์ หงส์ภักดี

CEO of SMART ID Group

9 มีนาคม 2566

CLASS 2 : ขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน เรียนรู้การปรับภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่นให้สินค้า

คุณนนทปกรณ์ เธียไพรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท สตรองดีไซน์ จำกัด
กรรมการและเลขาธิการของสมาคมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2559

23 มีนาคม 2566

CLASS 3 : ยอดขายร่วง ต้นทุนจม เรียนรู้เทคนิคการจัดการ “ระบบ” เพื่อกำจัดส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพ

คุณบรรยง ชาญพิพัฒนชัย

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยแนวคิด Lean

26 พฤษภาคม 2566

CLASS 4 : งานซ้อน เงินจม ตัวการใหญ่ฉุดธุรกิจ เรียนรู้การจัดการทางการเงิน เพื่อสภาพคล่องที่ดี

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี และภาษี

27 เมษายน 2566

CLASS 5 : จบปัญหาสินค้าดี แต่ไม่มีตลาด เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขาย ให้ธุรกิจขนาดเล็ก

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด
เป็น 1 ใน 10 คนไทยที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester เพื่อให้ทดสอบเครื่องมือใหม่ๆ

11 พฤษภาคม 2566

CLASS 6 : ต้นทุนสูง กำลังผลิตต่ำ เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME

คุณอนันต์ บูชาบุพพาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement